Augustus 2013

Het dak van de werkplaats werd van klei en winterriet gemaakt. Door het toevoegen van een laag klei onder het riet (om het dak waterdicht te maken) werd het dak zwaarder dan een normaal rieten dak.

Er werden bundels riet op het dak gelegd en vastgemaakt door het aanbrengen van kleidrempels, stroken klei. Deze kleidrempels zouden niet zichtbaar zijn nadat het dak afgemaakt was, omdat er dan een volgende laag riet overheen gelegd werd.

The roof of the workshed was made out of loam and winter reeds. Because a layer of loam was added beneath the reeds (to make the roof waterproof) the roof was heavier than a normal thatched roof.

Bundles of reeds were put on the roof and attached by adding strokes of loam. These strokes wouldn’t be visible once the roof was completed, because they would covered up by the reeds.

64

65

66

Op deze foto zijn de bovenste twee kleidrempels nog zichtbaar. Het bovenste stuk van het dak werd pas afgemaakt nadat de andere kant van het dak bedekt was met zomerriet.

On this picture, the two uppermost strokes of loam are still visible. The top of the roof would be finished after the other side of the roof would be covered with summer reeds.


Er werden kleine inkepingen gemaakt in het hout van het dak waaraan de rietlatten met behulp van het zelfgemaakte touw vastgemaakt konden worden. Aan deze latten kon het zomerriet later vastgemaakt worden.

Battens were attached to the roof using the self-made rope. The summer reeds would later be attached to these battens.

67

68

Ondanks dat er dikker hout dan normaal werd gebruikt om het dak te ondersteunen, kwam de constructie onder druk te staan. Daarom werd besloten om het voorste deel van het dak te maken met omgebogen zomerriet zonder klei, wat lichter is.

In spite of the usage of thicker wood to support the roof, the construction was experiencing stress. That’s why it was decided to not use a layer of clay and to use lighter bended summer reeds for thatching the roof on the front side.

69

71

Deze geprepareerde bundels riet werden gebruikt om het laatste stuk van het dak te bedekken.

These prepared bundles of reeds were used to cover the last part on the top of the roof.

70

Hier is het verschil tussen het winterriet links en het zomerriet rechts goed zichtbaar.

Here you can see the difference between the winter reeds on the left and the summer reeds on the right.

Omdat het dak aan de voorzijde lichter was dan aan de achterzijde, werden steunberen aangebracht om de zware kant van het dak beter te ondersteunen. Het hout boven de aftakking op de foto werd eraf gehakt. Op dit punt steunde de centrale dwarsbalk van het dak.

Because the frontal side of the roof was lighter than the backside, buttresses were added to the structure to support the heavier side of the roof. In this picture, the wood above the branch was chopped off. The central beam of the roof would rest on this point of the buttress.

73

Hier zijn de twee verschillende types daken zichtbaar van de binnenkant. De lichtere dakbedekking van omgebogen zomerriet links en de zwaardere dakbedekking van takken, een leemlaag en winterriet rechts. Links staat de steunbeer.

Here you can see the two different types of roof from the inside. The lighter roof of summer reeds on the left and the heavier roof of branches, a layer of loam and winter reeds on the right. The buttress is visible on the left.

74

De steunbeer in actie.

The buttress in action.

75

De steunbeer aan de andere kant van de werkschuur.

The buttress on the other side of the work shed.