Augustus 2012

De eigenlijke constructie van het huis kon eindelijk beginnen. Er zijn verschillende fases in de bouw geweest. De eerste fase was het graven van de gaten voor de staanders die de constructie zouden ondersteunen. Het graven van de gaten gebeurde niet met scheppen maar met graafstokken. Met de stok steek je grond los, de losse grond haal je eruit met je handen. Het voordeel aan graafstokken is dat diepe smalle gaten gemaakt kunnen worden.

The actual construction of the house finally began. There were several phases of construction. The first phase consisted of digging the holes for the posts that would support the structure. The digging was done with digging sticks instead of shovels. With a stick you pound pieces of dirt loose, that you collect with your hands. The advantage of a digging stick is that you can make deep, narrow holes.

10

11

12

Na het maken van de gaten konden de staanders geplaatst worden, deze waren van te voren al bewerkt. Nadat ze geplaats waren, werd de grond er weer bijgevoegd en platgestampt met graafstokken.

After making the holes the posts could be inserted. The posts were previously processed. After the posts were inserted, dirt was added and pounded with digging sticks.

13

14

15

Nadat de staanders geplaats waren werden de liggers toegevoegd. Aan de liggers werd uiteindelijk het dak vastgemaakt.

After the posts it was time for the girders. The roof would ultimately be attached to these girders.

16

17

18

Na het toevoegen van de nokligger, werden de sporen en de rietlatten toegevoegd. Deze worden vastgemaakt met natgemaakte binnen bast. De natte bast zal wanneer het droogt krimpen, dit maakt de verbinding steviger.

After adding the ridge beam, the rafters and the staves for attaching the roofing are added. These are attached using wetted inner bark . The wet bark should shrink when it dries, this makes the joint sturdier.

19

20

21

Nu het geraamte staat, wordt de rieten dakbedekking toegevoegd.

Now that the frame is up, the reed roofing is placed.

22

23

24

Na de dakbedekking werden de zijkanten van het huis gedicht. Deze wanden bestonden uit een houten geraamte waaraan, anders dan de dakbedekking, rietenbundels vastgebonden werden met schors. Aan de bovenkant werd een driehoekig vlak opengelaten, hier zou later een paneel gemaakt van huid geplaatst worden.

After the roofing the sides of the house were covered. these walls consisted of a wooden frame and bundles of reeds, the bundles were tied with bark. At the top of these walls a triangular hole was left, a cover made from hide would be hung here.

25

26

27

Nu dat de constructie stond kon er begonnen worden met werk aan de binnenkant. De wanden van het huis bestond uit vlechtwerk, deze zouden met leem bekleed worden. deze wanden werden buiten het huis gemaakt en later in het huis geplaatst.

With the construction mostly standing, work started on the inside. The walls of the house would be made of wicker covered with loam. The wicker walls were made outside the house and added later.

29

28

30

Een andere grondstof die later in het huis gebruikt zou worden is leem. Leem wordt gemaakt door klei, zand en stro te mengen en goed plat worden gestampt. Het gras werd in augustus met de hand verzameld.

Another resource that would later be used in the construction of the house is loam. Loam is made by combining clay, sand and straw. These materials were also manually collected in August.

31

32

33

De leem werd ook ter plekke gemaakt. de stro, klei en zand werd in een kuil gestort en flink gestampt en gemengd.

The loam was also made on the spot. The straw, clay and sand were deposited in a hole and mixed by trampling.

34

35

De wanden besmeren met leem is een redelijk simpel karweitje. De leem, die behoorlijk rigide is, wordt over het vlechtwerk uitgesmeerd en hierna goed aangeduwd en in plekken plat gehamerd om een vastere muur te krijgen.

The loaming of the walls is a relatively simple process. The loam, that is fairy rigid, is smeared and pressed over the wicker wall. In some places a hammer is used to exercise more pressure. the pressure is needed to create a flat and more sturdy wall.

36

37

38

Na weken zwoegen was het huis dan grotendeels af. Verder werk werd verricht en volgende campagnes. Er moesten nog enkele dingen gebeuren zoals: het graven van een leefkuil, het maken van de huiden bedekking voor de rookgaten en het toevoegen van de deuren.

After weeks of hard work the house was mostly finished. Further work would be done in the next campaign. Some examples of work left undone: the digging of the living pit, the construction of the covers of the smoke holes and the placing of the doors.

39