Juni 2013

de eerste campagne van 2013 stond vooral in het teken van het bouwen van een schuur waar de universiteit leiden, onder andere, brandstofexperimenten kon doen. Ook kreeg het huis nog enkele aanpassingen.

The first campaign of 2013 revolved mostly about the construction of a shed where the university of Leiden could, among others, do experiments with different types of fuel. The house also got some modifications.

52

Voor de schuur was veel hout nodig. de constructie was redelijk gecompliceerd aangezien het een open lean-to moest zijn met een overhangend en zwaar dak. Hiervoor waren ook grote en dikke palen nodig. Dus moesten er weer bomen geveld worden en vervoerd worden naar de bouwplaats.

A lot of wood was required for the shed. The construction was somewhat complicated since it had to be an open lean-to with a heavy roof with a rather big overhang. For this large posts were needed, therefore trees needed to be felled again and transported to the building site.

Carrying_tree_to_the_lake_2013_06_25_12;32DSCN3616

De gevelde bomen moesten ook weer bewerkt worden. Schouders verwijdt, palen aangepunt, en bomen gespleten. Dit jaar werden er planken gemakt voor de schuur.

The felled trees needed processing . the shoulders widened, posts pointed and trees split. This year planks were made for the shed.

Making_planks_2013_06_27_15;32DSCN3778

Net als vorig jaar werden met graafstokken eerst de gaten voor de palen gemaakt. Het dak ging tot aan de grond en bestond, anders dan vorig jaar, grotendeels uit hout. Het dak werd geheel bedekt met takken en kreeg een leem laag, hierover heen zou later een dakbedekking van riet gelegd worden.

Just like last year postholes were dug using digging sticks. The roof extend to the ground and, unlike last year, consisted mostly of wood. The roof was completely covered with branches and a layer of loam, on top of this a roofing of reed would be placed.

51

52

53

Een belangrijk onderdeel van een huis, is een deur. De deur van huize horsterwold bestaat uit een huid dat strakgespannen staat over een houten geraamte. Deze werd aan een draaiende deurpost bevestigd. Er zit zelf een slot op de deur.

An important part of a house, is the door. The door of House Horsterwold consists of a hide that is stretched over a wooden frame. This frame is attached to a moving doorpost. It even has a lock.

54

55

56

In het huis is een leefkuil gegraven. De leefkuil werd uitgehakt en de randen kregen een versteviging van wilgentenen.

Inside the House a living pit was created. The living pit was dug and the edges were reinforced with wicker.

57

58

De gevels van het huis werden bekleed met rietmatten. Hierdoor ontstond er een afgeschermd gedeelte tussen de deur en de buitenwereld.

The facade of the house was covered with reed. This formed an closed space between the door and the outer world.

59

60

61

Om regen en wind buiten te sluiten werd er ook een met huid bespannen paneel voor de rookgaten geplaatst. De constructie is bijna hetzelfde als bij de deur, het scherm kan met een simpel katrol systeem omhoog en omlaag bewegen.

To keep the rain and wind out a frame covered with hide was placed in front of the flues. The construction is similar to that of the door. The screen can be lifted and lowered using a simple pulley.

62

63