Juni-Juli 2015

Naast het controleren van de constructie van het huis en de schuur stond de veldwerkcampagne van 2015 in het teken van de bouw van een boomstamboot en een huidkano. De boomstamboot is gebaseerd op een archeologisch aangetroffen boot uit Hardinxveld-Giessendam, gedateerd tot het mesolithicum. De huidkano is gebaseerd op etnografisch evenbeeld en een mogelijke vondst van een neolithische huidkano uit Mienakker.

The focus of the June and Juli campaign of 2015 was building a dugout canoe and building a hide canoe, inspired on archaeological examples. The dugout canoe is based on a find from Hardinxveld-Giessendam, dated to the mesolithic. The hide canoe is based on etnografic comparison and a neolithic find from Mienakker.

22 June 2015,

Vandaag was de eerste dag van het veldwerk. De dag stond in het teken van opstarten. De werkplaatsen voor de komende dagen werden gereedgemaakt. Het erf werd van onkruid ontdaan, het schors verwijderd van de boomstam voor de boomstamboot. Het hek is toe aan vervanging, het oude hek is verwijderd. Morgen beginnen we met het splijten van de boomstam voor de boomstamboot en het preparen van grondstoffen voor een nieuwe oven en de huidkano

Today was the first day of the Fieldwork. The day was filled with little chores to start off the campaign. The workplaces for the next weeks were built, weeds were removed across the farmstead and the log used for the dugout canoe was debarked. Since the fence around the farmstead was due to be replaced, we tore down the old one. Tommorrow we will start construction on the dugout canoe and gathering resources for the new oven and hide canoe.

11013259_993898160661545_7879022062744916282_n
1897703_993898300661531_493651954759628304_n

23 juni 2015,

Vandaag zijn we begonnen met het splijten van de boomstam van de boomstamboot. De bovenkant van de boot wordt vlak. Helaas was het splijten erg lastig. Het te splijten stuk bleef haken achter enkele vezels. Uiteindelijk is de linde rond 9 uur ’s avonds gespleten.

Voor de huidkano worden pezen gewonnen uit paarden metapodia, de botten worden hergebruikt om werktuigen van te maken.

June 23th 2015,

Today we started flatening the canoe by splicing the top part. This was not easy, the top splice got stuck behind some fibers. In the end the log was spliced around 9 in the evening.

Sinew was harvested from some horse metapodia. The sinew will be used for string for the skin canoe. The bones will be used to make new tools

11014637_994519650599396_4785454369936750626_n
11253231_994527217265306_3260218475110466014_n
1901402_994531670598194_3971255299069707833_n

24 juni 2015,

Vandaag is er veel werk verricht. De boomstamkano is verder uitgehakt. De huiden voor de huidkano zijn vandaag aangekomen, enkele studenten begonnen direct met het schoonmaken hiervan. Het nog aanwezige vet en vlees wordt verwijderd met vuurstenen schrapers.

Vandaag is er leem getrapt, de leem werd gebruikt voor het repareren van de oven en het vastzetten van een deel van het dak van de oven. Het dak bestaat uit drie experimenten, lindeschors met leem, lindebast en plaggen.

June 24th 2015,

A lot of work was done today. The dugout canoe has been hollowed out further. Today the skins for the skin canoe arrived. The students started cleaning the hides with flint scrapers.

Loam was made today, the loam was used for repairing the oven and used to cover some lime bark on the roof. The roof of the oven consists of three different experimental roofs, loam with lime bark, lime bark and turf.

11666211_995014070549954_7717151007567334453_n
10570430_995012743883420_2951172627503313662_n
11180300_995013323883362_588863381580608220_n

25 juni 2015,

Vandaag was het werk gefocusd op het af krijgen van het nieuwe hek rond het huis. Nadat het vorige hek ongeschikt werd verklaard, is er gekozen om deze te vervangen met een palissade.

Helaas zorgde het werk aan de palissade voor vertraging bij de boomstamkano. Om deze verloren tijd in te halen is er vandaag laat doorgewerkt. Met goede hulp van Leo Wolterbeek is er in de avonduren goede vooruitgang gemaakt.

Vandaag is ook verdergegaan met de nieuwe oven. De oven heeft een tunnel constructie gemaakt van wilgentenen en stro. Hierop wordt het klei gesmeerd. Bij het afbakken van de oven zal de tunnel constructie van wilgentenen en stro compleet verbranden en zal het klei de wand van de oven vormen.

June 25th 2015,

Work today focused in finishing the new fence. The old fence was due replacement. Filling the void of the old fence is a all new palissade.

Work on the palissade causeda delay on the dugout canoe. To make up for lost time, work continued well into the evening.

Some progress was made on the new oven. The oven consists of tunnel made from willow ans straw. Clay has been smeared over the surface. when we fire the oven the willow and straw construction will burn away, allowing the clay to form the wall of the oven.

17313_995407827177245_3521555618525541611_n
11659397_995407847177243_7387695151478944653_n
10428701_995407913843903_239973726356317891_n
18005_995407860510575_68484904491041466_n

26 juni 2015,

Vandaag was de laatste dag van de week. Aangezien we dit jaar niet ook voor het weekend bij het huis blijven, stopten we eerder met werken. We zijn verder gegaan met de boomstamkano.

Ook zijn vandaag de huiden voor de huidkano ontdaan van de laatste resten vlees en vet. Hierna zijn de huiden op maat gesneden en met zout ingesmeerd om verrotting tegen te gaan.

Werk aan de oven ging ook door vandaag. De oven werd voorzien van meer klei op de wanden. De wanden zullen uiteindelijk zo’n vijftien centimeter dik worden. De dikke wand is nodig om de oven goed te kunnen isoleren.

June 26th 2015,

Today was the last day of the week. Since we are not staying for the weekend this year, work ceased early today. Today we made some progress on the dugout canoe.

Furthermore the hides for the hide canoe got the last of the dat and flesh removed. The hides were treated with salt and cut in the correct size.

Work on the oven continued. More clay and loam was added to the wall. In the end the wall will be some 6 inch thick. The thickness of the wall makes for good insulation.

11666219_995899297128098_2164841209790005261_n

29 Juni 2015,

Vandaag was de eerste dag van de tweede week. Vol goede moed begonnen de studenten aan het werk. Onder toezicht oog van Leo Vollebrecht werd de boomstamkano een goed stuk uitgediept. Ook werd op de oven een nieuwe laag leem gesmeerd.

Vandaag is begonnen met het maken van het frame voor de huidkano. Deze wordt gemaakt van hazelaartwijgen. De twijgen worden met behulp van een vuur in de goede vorm gebogen.

June 29th 2015,

Today was the first day of the second week. After a weekend off the students were eager to start working again. Under the supervision of Leo Vollebrecht the dugout canoe was hollowed out even further. The oven got a new layer of clay.

Today work started on the frame of the hidecanoe. The frame was made from hazel rods. The rods were bend in the right shaoe uesing the heat of a fire.

11702803_996946993689995_6063964271282057902_n
11403011_996947687023259_3641167761531524596_n
11665525_996948080356553_1649964471215312753_n
11402931_996946273690067_807021357039208446_n

30 Juni 2015,

Vandaag was een zonovergoten dag op het erf van steentijdhuis Horsterwold. Er is hard gewerkt aan het uitdiepen van de kano. Ondanks dat er veel vooruitgang wordt geboekt, is er nog veel dat materiaal dat verwijderd moet worden.

Bij de oven is er veel materiaal aangebracht. De nieuwe laag zal het midden van de uiteindelijke muur vormen. Deze laag heeft erg veel stro, dit zorgt voor een goede isolerende laag.

Het lindeschors op het dak van oven is nu geheel bedekt met leem. Dit leem zal het dak verzwaren en vastzetten.

June 30th 2015,

Today the sun shined bright on the farmstead of Stone-Age House Horsterwold. The students laboured on the dugout canoe. Despite the noticeble progress, a lot of material remains to be removed.

A big layer of loam and clay was added to the oven today. This new layer will form the core of the wall of the oven. This layer has more straw mixed in then other layers. This will improve the insulation of the oven.

The bark on the roof of the oven has been completly covered with loam today. This loam will weigh down the roof and hold it in place.

11698512_997508383633856_6712862847262971569_n
11698607_997507643633930_2410799616821282371_n
11403277_997509010300460_1793570960848731682_n

1 Juli 2015,

De dagen worden steeds warmer en de beschikbare tijd steeds korter. Nog twee dagen en dan is onze eerste veldwerk campagne van het seizoen al weer voorbij. Waarschijnlijk krijgen we de boomstamkano niet zo ver uitgehold als we zouden willen. Toch willen we zo ver mogelijk komen om deze vrijdag wel te water te kunnen laten.

De huiden van de huidkano zijn vandaag aan elkaar genaaid met een steek waarvan we hopen dat deze de naad waterdicht maakt. De grote proef zal het te water laten zijn.

De oven kreeg vandaag zijn laatste laag leem opgebracht. De komende dagen wordt er gewerkt aan een afdak hiervoor. Door het droge weer kon de oven niet gestookt worden.

July 1st 2015

The days keep getting warmer and our available time keeps growing shorter. Within two more days our first fieldwork campaign will be over. We will probably not finish the dugout canoe, however we will get it into the water on Friday.

The hides for the hide canoe were sown together today. The stitch we used will hopefully make a watertight bond. We will see when we put the canoe into the water.

The oven got its last layer of loam today. In the next days a cover will be built to protect the oven from the elements. Because of the dry weather, we were not able to fire the oven.

11214146_997978056920222_3697969434339423604_n
11143240_997978583586836_8303709435279337542_n
11539678_997978316920196_8317958439078034962_n

2 juli 2015,

Vandaag was een tropische dag bij huize Horsterwold. Ondanks het warme weer is er hard doorgewerkt aan de boomstamkano en de huidkano.

De huiden voor de huidkano zijn nu bijna aan elkaar verbonden. De dikte van de huiden maakt het naaien van de huiden erg lastig.

July 2nd 2015,

Today was a tropical day at house Horsterwold. Dispite the hot weather, work continued on the dugout canoe and the hide canoe.

The hides for the hide canoe are almost sown together. Sowing the hides proved difficult since the hides are pretty thick.

11709352_999423950108966_4336112481592799733_n

3 Juli 2015,

Vandaag was de laatste dag van de veldwerk campagne. Helaas zijn de huidkano en boomstamkano niet afgemaakt. Wel was de boomstamkano geschikt voor ter water lating. De kano’s worden in Augustus afgemaakt.

June 3rd 2015,

Today was the last day of the fieldwork campaign. Unfortunatuly the canoes were not finished, however we were able to launch the dugout canoe and take it for a testride. The canoes will be finished in August.

11228520_999430420108319_4979912946210287495_n
11667389_999430466774981_514507886650438762_n
11659482_999430436774984_2258723416530646127_n