Mei 2012

In mei 2012 was er niets, behalve een mooie open plek in het bos.

In May 2012 there was nothing except a beautiful clearing in the woods.

10363673_771769062874457_442113413622279790_n

10299196_771769056207791_1234732794932165132_n

10277459_771769059541124_5901838536147382478_n

In mei 2012 is het Horsterwoldproject van start gegaan, de eerste stap was het verzamelen van alle bouwmaterialen. In deze week in mei zijn vooral veel bomen gekapt. Op de foto zie je bouwmeesters Diederik Pomstra en Hans de Haas geschikte bomen uitzoeken. Een van de belangrijkste materialen was hout.

In May 2012 the Horsterwoldproject began, the first step was to gather materials. During this week many trees were felled. In this picture you will see constructionmanagers Diederik Pomstra and Hans de Haas selecting trees for construction, wood was one of the most important materials.

1

Het team begon al snel met het kappen van de bomen met behulp van steentijd werktuigen. Het hout zal het geraamte van het huis vormen.

The team quickly started felling trees with the use of stone age tools. Wood would make up the framework of the structure.

2

Naast hout waren er ook andere materialen nodig. Zoals bast, de bast zou gebruikt worden om touw te maken en hiermee het dak aan de houten constructie te bevestigen.
Vanaf de vroege lente tot de vroege zomer vervoeren de houtvaten van een boom veel water en sappen om de nieuwe bladeren weer te laten groeien, hierdoor kan de bast makkelijk van de boom verwijderd worden. Hele stroken worden van de bomen afgehaald. De stroken die van de boom gehaald worden gespleten, aangezien de schors niet gebruikt kan worden voor het maken van touw. De binnenbast wordt verzameld en gedroogd.

Alongside wood other materials were needed for the construction. Like bark, the bark would be used to make rope with which the roof would be connected with the wooden structure.
From early spring to early summer the sap that travels through the trees makes removing the bark of the tree easier. Entire strips can be removed from the tree. These strips are spliced since the outer bark cannot be used, the inner bark is collected and dried.

3

4

5

Wat het Horsterwold huis apart maakt van andere replica neolithische huizen, zoals de huizen in het Archeon, is dat alles gemaakt is met replica’s van gereedschappen zoals die er in de nieuwe steentijd uit zouden hebben gezien. Hieronder is het plaatje te zien met verschillende gereedschappen. Het grootste gedeelte van het gereedschap bestaat uit bijlen en dissels van verschillende grote. Een bijl en een dissel kunnen beide gebruikt worden voor het bewerken van hout.
Het verschil tussen een bijl en een dissel is de manier van schachten: Bij een bijl staat het snijvlak parallel aan de schacht. Bij een dissel is het snijvlak haaks op de schacht. Bij een bijl sla je dus van opzij en met een dissel van boven naar beneden.

What makes the Horsterwold House different from other replica stone-age houses, like those in the Archeon. Is that everything is made using replica stone age tools. Below is a picture with all the tools used. The largest part consists of axes and adzes. Both can be used for woodworking
The difference between an adze and an axe is the hafting of the blade. An axe has the blade parallel to the shaft. An adze has the blade perpendicular to the shaft. with an axe you swing from the side and with an adze you strike from above.

6

7
De werking van een dissel. Het snijvlak staat dwars op de schacht en in een kleine hoek.

How a adze works. The blade is perpendicular to the shaft and set in a light angle.

Nadat al het hout verzameld was werd het voor het bouwen van het huis bewerkt. de schouders van de staanders werden verbreed en de onderkant van de palen werden verkoold, dit gaat verrotting tegen.

After collecting the wood it was prepared before being used for building. The shoulders were widened and the lower end of the posts were charred, this prevents rotting of the wood.

8

Omdat het huis pas in Augustus gemaakt zou worden werd al het verzamelde hout ter plekke opgeslagen. Om het hout vers en makkelijk te bewerken te houden werd het hout in het water bewaard.

Since the house would be constructed in August all of the gathered wood was stored on site. To keep the wood fresh and easy to work with the wood was kept in water.

9