Mei-juni 2014: Introductie (May-June 2014: Introduction)

Scroll down for translation

Huize Horsterwold campagne mei-juni 2014

P1070552

Deze zomer is er van 26 mei tot en met 6 juni een veldwerkstage geweest voor studenten van de Universiteit Leiden bij het Steentijdhuis Horsterwold. Er zijn ook enkele experimenten gedaan. Zo is er leer gelooid, aardewerk gebakken en een oven gemaakt, waar brood mee is gebakken. Ook is er een vuursteenbewerkingsgebied gemaakt waar een hek omheen is gezet.
Elke dag kwamen er bezoekers langs. Zij werden door prof. dr. Annelou van Gijn of een student rondgeleid. Enkele bezoekers verbleven op paalcamping de Campanula, evenals de studenten.

Het dak van het huis en de werkschuur is in deze twee weken onderhouden. Omdat de bindingen aan de binnenkant van het dak van het huis losser waren gegaan, zijn er twijgjes bij in gestoken waardoor ze nu weer strak staan. Op het dak is ook wat extra riet vastgemaakt om een kleine lekkage te dichtten. Ondanks de hevige regenval in de eerste week bleef het in het huis droog. De leefkuil in het huis is verstevigd door er lange stukken vers gekapte buigzame hazelaar langs vast te maken. Om te voorkomen dat mensen per ongeluk in de vuurplaats in het huis stappen, is er een vuurkuil gegraven die een opstaande rand van leem heeft gekregen.
Uit het dak van de werkschuur hing veel riet naar beneden. Dit is waar mogelijk terug in het dak gestopt en anders eraf gehakt met een stuk vuursteen. Verder is het dak van de werkschuur verstevigd met enkele nieuwe steunpalen van eik, om het zware dak te ondersteunen. Er zijn rietmatten gemaakt waarmee de twee zijkanten van de werkschuur zijn dichtgemaakt. De achterkant van de werkschuur is dichtgemaakt met houten planken die gemaakt zijn door stukken linde van ongeveer een meter lang te splijten.

Een van de hoogtepunten van deze twee weken was de bouw van de nieuwe steiger voor kano’s. Er werden twee lange palen in de grond in het water gedraaid en twee kortere in de oever. Daartussen werden twee gespleten stukken hout vastgeklemd.

P1070537

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van replica’s van prehistorisch gereedschap en gedocumenteerd voor verder onderzoek. Het verloop van het project is ook te volgen op de Facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/SteentijdhuisHosterwold.

Dit project was niet mogelijk geweest zonder het ter beschikking stellen van een prachtige locatie door Staatsbosbeheer. Ook voor alle logistieke ondersteuning zijn wij hun veel dank verschuldigd.

House Horsterwold campaign May-June 2014

P1070552

This summer, from the 26th of May until the 6th of June, there was a fieldwork internship for students of Leiden University. Several experiments were also conducted. For example the tanning of leather, the firing of pottery and the construction of an oven, which was used to bake bread. Also, a flint knapping site was designated and a fence was built around it.
Every day visitors came to House Horsterwold. They were shown around by prof. dr. Annelou van Gijn or by a student. Several visitors stayed at camp site the Campanula, as well as the students.

Maintenance on the roof of the house and the workshed was performed in these two weeks. Some of the bindings in the inside of the roof had slowly loosened since the last campaign. Because of this, small twigs were put between the wood and the bark that was as rope. This way, the bindings are now tight again. On the outside of the roof of the house, extra reeds were put down to cover a small leak. Despite the heavy rainfall during the two weeks of this campaign, it stayed dry inside of the house. The edge of the living pit in the house was strengthened by putting some freshly cut, easily bendable branches of a hazel tree around it. To prevent people from stepping into the fireplace by accident, a fire pit was dug and was given a raised edge of loam.

A lot of reeds were sticking out of the inside of the roof of the workshed. These reeds were, when possible, put back into the roof. The rest was cut off using a piece of flint. The heavy roof was also supported with some additional oak buttresses. The two sides of the shed were closed with mats of reeds. The back was closed using planks which were made by splitting pieces of lime wood of about a metre long.

One of the highlights of these two weeks was the construction of the new experimental jetty. Two long poles were pushed into the ground in the water and two shorter ones into the shore. Between them, two pieces of split wood were clamped.

P1070537

All of the work was done using replicas of prehistoric tools and was documented for further research. The course of the project can also be followed on the Facebook page https://nl-nl.facebook.com/SteentijdhuisHosterwold.

This project had not been possible without Staatsbosbeheer, who allowed us to use this location. We are also particularly grateful for all of their logistic support.