Onderzoekers

 Biografie Hans de Haas, bouwmeester

20120823_sp_224_DSC_0540

Sinds het leefproject dat mijn vader, Roelof de Haas, in 1976 organiseerde ben ik betrokken geweest bij de reconstructie van een groot aantal prehistorische huizen, onder andere in het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven en in Archeon. Hierbij gebruikten we echter altijd modern gereedschap of handwerktuigen van brons of staal. Het bouwen van het huis in het Horsterwold was iets dat ik al lang wilde doen: een heel steentijdhuis bouwen met steentijdwerktuigen. Het is mooi werk om op basis van een huisplattegrond te bedenken hoe het gebouw eruit gezien kan hebben en het daarna daadwerkelijk te bouwen. Tijdens dat proces loop je altijd tegen zoveel kleine en grote problemen aan die opgelost moeten worden…enorm stimulerend!

Biografie Diederik, bouwmeester

Picture 042

Ik heb lang geleden rechten gestudeerd en een aantal jaar in dit veld gewerkt.Omdat ik vooral benieuwd ben naar de mogelijkheden en beperkingen van steentijdvoorwerpen gebruik ik mijn replica’s vaak voor handwerk en tijdens kampeertochtjes en leefprojecten. De bouw van ‘huize Horsterwold’ was voor mij een prachtige kans mijn werktuigen te gebruiken voor zwaar hakwerk, huizen te leren bouwen van mijn ‘steentijdgoeroe’ Hans de Haas en een bijdrage te leveren aan een uniek experimenteel archeologisch project.aantal jaar in dit veld gewerkt. Nu ben ik zzp’er en maak replica’s van voorwerpen uit de steentijd. Ook geef ik cursussen, workshops en demonstraties in steentijdtechnieken. De laatste jaren geef ik regelmatig practica voor archeologiestudenten en ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de uitvoering van archeologische experimenten.

Annelou van Gijn, hoogleraar Material Culture Studies

Eigenlijk ben ik al vanaf het begin van mijn studie met experimentele archeologie bezig. Tijdens mijn eerste veldwerk in het Noordwesten van Amerika maakten we de vishaken en mesjes van hout na die we vonden in de opgraving Hoko River, in Washington State. Ook daarna, ik studeerde inmiddels in Groningen, bleef de experimentele archeologie trekken. Zo was ik ook betrokken bij de bouw van de ijzertijdboerderij in Orvelte. Het was echter mijn uiteindelijke specialisme, het microscopisch onderzoek van prehistorische voorwerpen, dat mij “noodzaakte” om continue experimenten te blijven uitvoeren om onze experimentele referentiecollectie uit te breiden. Zo heb ik onder meer een (deel van) een olifant geslacht met een vuurstenen mes, huiden schoongemaakt met werktuigen van steen, been en gewei, kralen gemaakt van barnsteen en allerhande planten geoogst. Voor mij biedt de experimentele archeologie een venster naar het verleden: niet alleen krijg ik nieuwe inzichten in prehistorische technologie, ook moet ik regelmatig mijn vooringenomen ideeën herzien naar aanleiding van de soms verrassende uitkomsten van onze experimenten. De bouw van Huize Horsterwold was voor mij een prachtige ervaring waarin rede en emotie, wetenschappelijke documentatie en fysieke inspanning, samenkwamen.

Annemieke Verbaas, docent Universiteit Leiden

Mijn interesse in experimentele archeologie begon al op de basisschool. Daar behandelden wij in de klas het lespakket ‘als in het stenen tijdperk’ dat was gemaakt na het leefproject van Roelof de Haas in de Flevopolder. Na alle informatie in het lespakket en de bijbehorende film dacht ik: ‘Dat wil ik later ook’. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk archeologie ben gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik me gespecialiseerd in gebruikssporenanalyse van vuurstenen en stenen werktuigen. Een vakgebied waarbij experimentele archeologie onontbeerlijk is.
Hoewel het nog altijd niet tot een leefproject is gekomen heb wel diverse experimenten uitgevoerd en divers (vrijwilligers)werk gedaan op het gebied van educatie, prehistorische bouw en prehistorische technieken. Daar heb ik geleerd dat kennis van prehistorische technologie essentieel is voor een goede interpretatie van archeologische materiële cultuur. Het project in het Horsterwold is, naast natuurlijk een zeer interessant onderzoeksproject, ook de uitgelezen mogelijkheid om de studenten in aanraking te brengen met deze technologie. Het is goed om te zien hoe de studenten leren en inzicht verkrijgen tijdens hun stage. Dat maakt het project in het Horsterwold een project waarbij (wetenschappelijke) archeologische experimenten en onderwijs samenkomen, heel inspirerend!