Over

De archeologen van de Universiteit Leiden wilden graag een plek voor het uitvoeren van archeologische experimenten. De locatie is daar heel geschikt voor omdat er veel verschillende materialen aanwezig zijn en Staatsbosbeheer het project van harte ondersteunt. Voor Staatsbosbeheer is het namelijk een mooie toevoeging aan het bos en zij zien mogelijkheden voor ‘oer’-beleving van de natuur. De studenten gaan een rol vervullen bij de educatie op archeologisch gebied. Het huis wordt opengesteld voor korte educatieve programma’s voor schoolklassen en andere groepen en gebruikt bij excursies van Staatsbosbeheer. De bouw van het huis is een stage voor de studenten en een experiment op zichzelf.

Met de realisatie van dit ‘steentijdhuis’ wordt een groot aantal doelen gediend. De bouw zelf is een stage voor studenten archeologie die daarvoor studiepunten krijgen. Het gaat daarbij niet alleen om het opdoen van praktische vaardigheden met steentijdgereedschap en bouwtechnieken, maar ook om de zorgvuldige documentatie van het hele project. Het is wetenschappelijk gezien interessant informatie te verzamelen over verbruik van materialen, slijtage van werktuigen, benodigde tijd etc. De gegevens die tijdens de bouw in 2012 zijn verzameld worden momenteel geanalyseerd. Er wordt door een van de betrokken studenten gewerkt aan een scriptie, en een publiekspublicatie is in voorbereiding, evenals een film over de bouw van het huis.

 Nu het gebouw klaar is, wordt het gebruikt voor educatie van bezoekers van het Horsterwold via informatieborden. Ook schoolkinderen kunnen hier leren over de eerste bewoners van Flevoland, bijvoorbeeld tijdens de op de steentijd geënte beleef-excursies die Staatsbosbeheer organiseert. Daarnaast is het huis beschikbaar voor schoolklassen. Door middel van opdrachtenvellen die door archeologiestudenten zijn gemaakt kunnen de kinderen er leren hoe men in de steentijd leefde. Het is onze ambitie het huis te vullen met replica’s van steentijdwerktuigen en gebruiksvoorwerpen zodat het een soort ‘beleefmuseum’ wordt waarin schoolkinderen diverse activiteiten kunnen doen. Hierbij is onder meer te denken aan het malen van graan, het bewerken van vuursteen, vlechten of het spinnen van textiel.

 Tenslotte is het de bedoeling dat het huis een experimenteel-archeologisch centrum wordt waar wetenschappers en studenten archeologische experimenten kunnen uitvoeren. Momenteel vinden er experimenten plaats met het gebruik van verschillende brandstoffen. De temperaturen van de vuurtjes gestookt met verschillende brandstoffen worden gemeten

 Studenten en wetenschappers die gebruik maken van deze mogelijkheid worden geacht eventuele bezoekers te vertellen over het huis en de experimenten die zij aan het uitvoeren zijn.