Bouw Neolithisch huis

L.B.M. Verhart, ‘Settling or trekking? The late neolithic house plans of Haamstede-Brabers and their counterparts’ Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te leiden, 72, 1992

In de zomer van 2012 is door archeologie studenten van de Universiteit Leiden gebouwd aan een reconstructie van een huis uit de late Steentijd (Vlaardingen cultuur, c. 2900-2500 v. Chr.).  Het project staat onder leiding van archeoloog prof. Annelou van Gijn en bouwmeesters Diederik Pomstra en Hans de Haas en wordt uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. De reconstructie is gebaseerd op een huisplattegrond gevonden tijdens de opgraving Haamstede Brabers (Zeeland), uitgevoerd in 1959.

De structuur is  9.10 m. lang en 3.80 m. breed .en geheel gebouwd met materialen uit het omliggende bos. Er wordt alleen gebruik gemaakt van steentijdwerktuigen zoals stenen bijlen, benen dissels, en vuurstenen sikkels. Omdat het om een wetenschappelijk project gaat, zijn de tijd die alle werktuigen zijn gebruikt, de hoeveelheid benodigde materialen en het aantal manuren gedocumenteerd. Het huis zal gebruikt worden voor wandelingen op het gebied van natuurbeleving en zal als basis dienen voor toekomstige wetenschappelijke archeologische experimenten. Ook wordt al het onderhoud gedocumenteerd. Voor een periode van vijf jaar wordt het huis in zo goed mogelijke staat gehouden, daarna zal worden besloten wat er vervolgens met het huis gaat gebeuren: verder onderhouden, laten vervallen of afbranden.

Het huis heeft zich het eerste jaar van zijn bestaan goed gehouden. Er is geen verzakking zichtbaar en het dak is helemaal dicht. Tijdens de hete zomermaanden van 2013 was er ook een constante binnentemperatuur gedurende de dag, de dikke muren en het dak hebben een sterk isolerende werking. Om het dak te beschermen tegen ongedierte is er ook veel gestookt. Wel is duidelijk dat het huis nog op enkele plaatsen, met name bij de deuren, tochtdicht moet worden gemaakt om het bewoonbaar te maken voor de wintermaanden