Mei-juni 2014: De steiger (May-June 2014: The jetty)

De steiger is in de mei campagne van 2014 gemaakt. De steiger is handig voor mogelijke toekomstige projecten met kano’s, ook is de steiger een onderdeel van het erf.
De steiger is gemaakt van hout. Voor de bouw werden vier palen met vorken, een rechte linde, een dikke hazelaartak en enkele kleine hazelaartakjes gebruikt.

Bouw van de steiger
Het eerste dat gedaan werd was het kloven van de linde. De linde zou de loopplanken voor de steiger vormen. Er was eerst sprake van een planken bodem die over de linde heen zou komen. Dit is uiteindelijk niet gedaan, aangezien de twee helften van de linde breed genoeg waren.

De tweede stap was het plaatsen van de vorken, tussen deze vorken zou de steiger gemaakt worden. De vorken in het water werden als eerste geplaatst. Deze werden in de bodem gedraaid. Twee boomstronken waren met een kort touw aan elkaar verbonden, dit touw werd over een vork geslagen. Het extra gewicht van de boomstronken zorgde ervoor dat bij het draaien de vork de grond in boorden. Om de vorken het laatste stukje erin te draaien werd er een stok door de vork gelegd, hierdoor kon er meer kracht gezet worden. Hierna werden de twee staanders aan de oever in de grond gestopt. Een kon makkelijk de grond in worden geslagen, de andere moest uitgegraven. Beide vorken zijn zeer diep ingegraven.

De linde moest nog tot loopplank verwerkt worden. om dit te doen werden er inkepingen aan de voor en achterkant van de bolle kant van de linde gemaakt. vervolgens werden er op de inkepingen dikke hazelaars gebonden. Nu was er een stabiele loopplank gemaakt.

De loopplank werd aan de oeverkant in de vorken gezet. Aan de waterkant daarentegen werd de loopplank met gedraaide hazelaartakjes aan de vorken gebonden. Omdat de plank hier aan de vorken gebonden is kan de hoogte van de loopplank afgestemd worden op de waterspiegel.

The jetty was built in the May campaign of 2014. The jetty is necessary for possible future projects involving Canoe’s. the jetty is also part of furnishing the farmstead. The jetty is an all wooden construction. For building the jetty, four forked poles, a straight lime tree, a thick hazel branch and several hazel twigs were used.

The Construction of the jetty
First off the lime was split. The lime would be the floorboard of the jetty. In a previous plan we would have boards across the split lime tree. In the end we did not found in necessary, since the two halves of the lime would be wide enough.

The second step was to place the forked poles, between these poles the floorboard would be placed. The forked poles on the waterside were placed first. These were drilled into the ground. Two trunks were attached with a short rope, this short rope was placed over the fork. With the extra weight the poles could be drilled into the ground. To give the poles the last push, a stick was placed between the poles. With the stick more force could be applied. After the waterside forks the ones at the bank could be placed. One fork was easily hammered into the ground, the other was dug in. both forks went in rather deep.

Now the lime had to be processed into a floorboard. To do this notches were made on the spherical side on both ends of the split tree. In these notches thick hazels were bound. With these tied up, the floorboard was stable.

On the bank the floorboard was inserted in the forks. On the waterside however the floorboard was tied to the forks using twisted hazel twigs. Since the floorboard was tied to the forks here, the height of the floorboard could be configured to the water level.

SAM_0319
Het splijten van de linde. Splitting the lime.

SAM_0318

SAM_0317

SAM_0316

SAM_0320
Alle gereedschappen die gebruikt zijn voor het splijten van de linde. All tools used for splitting the lime tree.

20140528_144134
Het plaatsen van de vorken in het water. Placing of the forked poles in the water

SAM_0489
Het plaatsen van de loopplank. Placing of the floorboard

SAM_0488