Mei-juni 2014: De steunpalen (May-June 2014: The buttresses)

Het maken van een steunpaal
Om het zware experimentele dak van de werkschuur te ondersteunen worden er enkele extra steunpalen onder gezet. Eerst moet er een geschikte eik met een v-vormige vertakking worden gezocht , zie het artikel ‘Van boom naar plank’. Eik wordt gebruikt voor deze palen omdat het stevig is. De werkschuur mag niet heen en weer schudden bij harde wind of als iemand er tegenaanstoot omdat de steunpalen van een flexibele houtsoort zijn gemaakt.

P1070283
De paal moet eerst ontbast worden. De vezels in de bast van de eik zijn niet zo lang als bij bijvoorbeeld een lindeboom. De bast is daarom minder buigbaar. Het is moeilijk om lange stroken bast eraf te trekken, omdat de bast sneller scheurt door de kortere vezels. Het eikenhout kan ontbast worden met behulp van een houten ontbaster. Hierbij wordt de punt van de ontbaster tussen de bast en het hout geschoven waarna de bast losgewrikt wordt.  

20140530_153008
Het ontbasten van eikenhout kan ook gedaan worden met een benen beitel en een houten hamer. De bast wordt hierbij in kleine stroken los gebeiteld en weggehaald.

Het plaatsen van de steunpalen
P1070270_02
Als de paal af is, kan er een paalgat worden gegraven. Hiervoor worden houten graafstokken gebruikt. Dit is een tak die aangepunt is zodat hij beter in de grond gestoken kan worden. Hiermee wordt de aarde losgemaakt, waarna de grond met de hand uit het gat gehaald wordt.

20140602_152205_02
Om deze steunbeer aan de zijkant van de werkschuur in het paalgat te krijgen, moet het paalgat verbreed worden. Op deze manier kan de vork van de steunbeer op de goede plek gezet worden, waarna de onderkant er vanaf de zijkant ingeschoven wordt.

20140602_152224
De steunbeer op zijn plaats. Hierna wordt het paalgat dichtgegooid en goed aangestampt zodat de steunbeer stevig vast staat.

P1070467
De werkschuur aan het einde van de campagne van mei-juni 2014 met nieuwe steunberen aan de voorkant, zijkant en een in het midden, zodat het dak weer stevig staat.Making a buttress
To support the heavy experimental roof of the shed, several extra buttresses will be added to the construction. Before this can be done, a suitable oak with a v-shaped branch has to be found, as described in the article ‘from tree to plank’. Oak is used for these poles because it is sturdy. The workshed shouldn’t shake because of strong winds or because anyone accidently bumps against it so the buttresses shouldn’t be made of flexible wood.

P1070283
First, the pole has to be debarked. The fibres in the bark of an oak are shorter as in e.g. a lime tree. Because of this, the bark is less flexible. It is hard to rip off long strips of bark, because the bark will crack faster. Instead, oak can be debarked using a wooden debarker. In this process, the tip of the debarker is put between the bark and the underlying wood to pry off small bite of bark.

20140530_153008
Oak can also be debarked using a chisel made of bone and a wooden hammer. Small strips of bark are chipped away and removed.

Placing the buttresses
P1070270_02
Once the pole has been finished, the hole can be dug. Sharpened sticks are used to loosen the earth after which the earth is removed by hand.

20140602_152205_02
In order to place this buttress at the side of the shed, a wider hole has to be dug. This way, the fork at the top of the buttress can be placed in the right position after which the bottom will be shoved in from the side.

20140602_152224
The placed buttress. Afterwards, the hole is filled up and the ground is tamped down so the buttress is firmly placed.

P1070467
The shed at the end of the May-June campaign with the newly added buttresses supporting the roof.